Cedric met goldtop riff top 100

Wedstrijdvoorwaarden ‘Win een exclusieve Gibson Les Paul Goldtop dankzij Willy’

1. Organisatie

De wedstrijd Win een exclusieve Gibson Les Paul Goldtop dankzij Willy’ wordt georganiseerd door DPG Media – Willy met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd ‘Willy’. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Willy (www…….). Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 11 juni 2020, 10u00 en loopt tot vrijdag 11 juni 2021 , 18u59.

 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

-          Bij de start van de actie (vrijdag 11 juni 2021 om 10u) minstens 18 jaar is;

-          Woonachtig is in België.

 

Uitgesloten van deelname zijn:

Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Willy en met haar gelieerde vennootschappen;

-   Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

 

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Willy, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Willy. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Willy kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Willy voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Op zondag 6 juni zal de wedstrijd worden aangekondigd via Willy (en bijhorende sociale kanalen/social media). Op vrijdag 11 juni 2021, van 10uu00 tot 19u00 krijgen luisteraars de kans om zich telkens gedurende een tijdsslot te registreren via de Willy-app. Dat doen ze door zich aan de melden in de app, en tijdens het tijdsslot waarop de knop actief staan, hun deelname te bevestigen. Uit de inzendingen kiest het systeem elk tijdsslot dan een winnaar. Deze moet zoveel mogelijk vragen correct beantwoorden binnen 100 seconden. De kandidaat die het hoogste aantal correct kan beantwoorden, wint de prijs (zie punt 5). Zijn er twee kandidaten die hetzelfde aantal correcte antwoorden hebben gegeven, dan wint de persoon die het eerst aan bod is gekomen.

5. De prijs

De prijs bestaat Gibson Les Paul Goldtop met een waarde van € 2099

De algemene verkoopsvoorwaarden van Jacky Claes nv zijn van toepassing

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Willy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) DPG Media/Willy is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies van de gewonnen prijs.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media/Willy de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media/Willy. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) DPG Media/Willy kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media/Willy ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8) DPG Media/Willy kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media/Willy zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Willy.

Artikels