Willy   wim honda   3   long

Wedstrijdreglement 'Win een Honda CMX 1100 Rebel'

 

1. Organisatie

De wedstrijd “Win een Honda CMX 1100 Rebel ism Corona Direct” wordt georganiseerd door DPG Media nv  met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd DPG Media. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van wily.radio

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op donderdag 19 mei 2022, 7u en loopt tot en 25 mei 2022, 10u

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (donderdag 19 mei  2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 13 mei  7u zal de wedstrijd worden aangekondigd via Willy on air en op willy.radio. De 49e luisteraar die via de Willy-app een boodschap nadat Wim Oosterlinck het liedje 'Midlife Crisis' van Faith No More ingestart heeft op de radio mag deelnemen aan de quiz, die op weekdagen van 19 tot en met 25 mei gespeeld zal worden in het programma van Wim Oosterlinck tussen 7-10u. De deelnemer zal zoveel mogelijk juist antwoorden moeten geven op quizvragen die door DJ Wim Oosterlinck in 100 seconden gesteld worden. De deelnemer die na de laatste quiz, op woensdag 25 mei, de meeste juiste vragen had beantwoord in 100 seconden wint de motor.

5. De prijs

De winnaar wint een voucher twv €10.500 inclusief BTW om een Honda CMX 1100 Rebel aan te kopen bij Honda Merstens Brussel (Mechelse Steenweg 560, 1930 Zaventem) indien het model in stock is. De winnaar krijgt de mogelijkheid om voor hetzelfde bedrag een ander type Honda motor bij de desbetreffende dealer te kiezen.  De winnaar krijgt een Corona Direct Kilometerverzekering (Omnium) voor de motor voor 1 jaar, mits aanvaarding van het risico door Corona Direct Verzekeringen. Meer info over de motorverzekering in deze infofiche en de algemene voorwaarden. De verzekering gaat in van zodra alle nodige gegevens bezorgd zijn door de klant aan Corona Direct en de klant de bevestiging heeft gekregen dat de verzekering ingaat. Indien het risico niet aanvaard wordt door Corona Direct (enkel in zeer uitzonderlijke gevallen), zal de winnaar een bol.com cadeaukaart ter waarde van 500 euro krijgen in plaats van 1 jaar motorverzekering. Meer info over de motorverzekering in deze infofiche en de algemene voorwaarden.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Wanneer je geselecteerd bent, kunnen we bijkomende gegevens vragen ter staving van je loon. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de reis.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6)  DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7)  DPG Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media.


Artikels